CAMPAMENTOS ROMANOS:AQUIS QUERQUENNIS

Le o texto que ven de seguido e compárao coas consclusións que saques do visonado do video sobre o campamento de Aquis Querquennis que atoparás despois do texto:

O Campamento Romano de Saalburg

DESCRIPCIÓN DOS ELEMENTOS DO CAMPAMENTO DE AQUIS QUERQUENNIS

:http://fundacionaqvianova.com/galeria/campamento-romano.html#