INICIACION

CURSO 2013-14

3ª AVALIACIÓNLINGUA LATINA

  • CAP. XIITexto entre liñas 1 a 21; Adxectivos das tres declinacións+ comparativo; pensum A.

  • CAP. XIVTexto liñas 89-101; morfoloxía e sintaxe do participio de presente; pensum A

 

 

  • CAP. XVI: Texto liñas 64-66. Concepto de verbo deponente.
  • CAP. XVII: Liñas 155-193, pensum A.
  • CAP. XIX: Texto liñas1-16; morfoloxía imperfecto activa e pasiva; pensum A y B

  • CAP. XX:  Texto liñas 21-38; morfoloxía do futuro imperfecto activa e pasiva; pensum A

 

  • CAP. XXI:Texto liñas 79-105, atención a :  “Marcus dicit ‘ se nihil audivisse praeter initium'”.  Morfoloxía preterito perfecto. Ollo a frases como: Pater filium laudavit= filius laudatus a patre/ (Comentado en clase como cuestión de exame), Pensum A.

CONTIDOS NON LINGÜÍSTICOS

1. EXERCITO ROMANO
2. RELIXIÓN ROMANA
3. CURSUS HONORUM. Un segundo esquema en español
4. LATINISMOS: Ficha entregada en clase
5. EVOLUCIÓN DO LATÍN ÁS LINGUAS ROMANCES: ficha entregada en clase


2ª avaliación

Examen día 27 de febreiro:
Capítulos LINGUA LATINA: IX, X, XI + Presentes ind. activa e pasiva (Cap. XV, liñas 130-170; cap XVII, liñas 155-193) y pretéritos imperfectos de indicativo activa y pasiva; cap. XIX, especialmente PENSUM.

Contidos non  lingüísticos:

O FORO: ESPAZO DE CIDADÁNS

A ARQUITECTURA ROMANA PARA O PRACER E O OCIO (I): ANFITEATRO 

ARQUITECTURA PARA O PRACER E O OCIO (II): TERMAS

ARQUITECTURA PARA O PRACER E O OCIO (III): CIRCO MÁXIMO

LATINISMOS (ficha clase)

DO LATÍN AS LINGUAS ROMANCES (ficha clase)


1ª AVALIACIÓN

ATENCIÓN: examen seis primeiros capítulos de Lingua Latina + Evolución ás linguas romances+ Latinismos+Vias e pontes de latinidade e Espazos para a vida privada 22 de novembro.

Contidos lingüísticos:

Cap. I-IX: Lingua Latina.

Evolución do latín ás linguas romances.

Contidos non lingüísticos:

Vías e pontes de latinidade..

Espazos para a vida privada e social: Domus, villae, insulae.

Exercicios para repasar declinacións e verbos

3ª AVALIACIÓN


Contidos non lingüísticos:


O CIRCO E AS CARREIRAS DE CARROS


AS TERMAS


O EXÉRCITO (ficha entregada en clase)


A CARREIRA POLÍTICA (ficha entregada en clase)


OS DEUSES

Evolución de palabras do latín ó castelán

Latinismos

Contidos non  lingüísticos:

O FORO: ESPAZO DE CIDADÁNS

A ARQUITECTURA ROMANA PARA O PRACER E O OCIO

LATINISMOS

1º AVALIACIÓN

PENSUM PARA UN REPASIÑO: picar aquí PENSUMBCAPVII

Contidos lingüísticos:

Cap. I-IX: Lingua Latina.

Evolución do latín ás linguas romances.

Contidos non lingüísticos:

Vías e pontes de latinidade.

Numina e deuses.

Espazos para a vida privada e social: Domus, villae, insulae.

Exercicios para repasar declinacións e verbos

2ª AVALIACIÓN

Contidos non lingüísticos:

http://xmnicol.blogaliza.org/2011/09/20/necesse-est-fatigare-deos/

1. Espazos-urbanos-para-exercer-de-cidadan-os-foros-arquitectura-do-poder.

ARQUITECTURA DOMÉSTICA 

Dos numina ós deuses olímpicos

3. relixion romana conceptos fundamentais. (PDF)

4. EVOLUCIÓN DO LATIN ÁS LIGUAS ROMANCES

PENSUM PARA UN REPASIÑO

CAPITULO VII. PENSUM B: PENSVM B Iülius ad villam advenit. Óstiárius óstium aperit et post eum claudit. Sacci nón vacui, sed pleni sunt. Iülius: “Vidéte, pueri: hic saccus plénus malorum est. Ecce málum tuum, Márce.” Iülius Márcó málum dat. Iulius filiis nón solum  mála, sed etiam pira dat. Iam pueri et mála et pira habent, sed servi  neque mála neque pira habent. Dominus servós ad se vocat et eis quoque mála et pira dat. Aemilia ad Iulium vertit et ei osculum  dat. Iulia abest. Pueri non ambulant, sed currunt  in hortum. Illic [: in horto] Iülia non est, ea in cubiculó suó est. Iulia nón ridet, sed lacrimat: in oculis eius sunt lacrimae. Délia: “In átrió pater tuus te exspectat, Iulia.” Iülia e[: ex] cubiculó exit, ad Iülium currit et ei [: Iulió] ósculum dat. Iulia rosam ante Iulium ponit. Iülia: “Nónne haec  rosa formosa [: pulchra]est?”

CONTIDOS LINGÜÍSTICOS:

1. 3ª DECLINACIÓN NOME E ADXECTIVO.: 3ª declinación

2. CONSOLIDACIÓN DA DECLINACIÓN PRONOMINAL

3. O VERBO NO SISTEMA DE PRESENTE INDICATIVO ACTIVA E PASIVA.

4.  LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA: I- XI

ARQUITECTURA DOMÉSTICA 

3ª AVALIACIÓN

CONTIDOS NON LINGÜÍSTICOS

1. O EXÉRCITO ROMANO 2. O OTIUM

a. O CIRCO

b. AS TERMAS 

c. O TEATRO 

d. AS CEAS

1º AVALIACIÓN

Contidos lingüísticos:

Cap. I-IX: Lingua Latina.

Evolución do latín ás linguas romances.

Contidos non lingüísticos:

Vías e pontes de latinidade.

Numina e deuses.

Espazos para a vida privada e social: Domus, villae, insulae.

Exercicios para repasar declinacións e verbos

3ª AVALIACIÓN

O CAMPAMENTO ROMANO DE AQUIS QUERQUENNIS

Castra porto quintela

View more webinars from pazinho

2ª avaliación

A RELIXIÓN ROMANA

O COLISEO: ESPAZO DE OTIUM

Anfiteatroarquitectura para el ocio

1ª AVALIACIÓN

PROGRAMACION LATIN1BACH

EXAME MODELO

PARA TER A MAN UNHA GRAMÁTICA LATINA (Pica Aquí)

Tabla de declinacións e conxugacións

CUESTIONARIO OUTONO BAIXO AS SOMBRAS DE HADES (SOLUCIONS)

O LATÍN LINGUA FLEXIVA

CASOS E FUNCIÓN SINTÁCTICA

Para repasar os capítulos un e dous de Familia Romanaver este traballo de Fernando Lillo

<span style=”font