TOPONIMIA 2º BACHARELATO


CURSO 2010-11

3ª avaliación


Contidos non lingüísticos


Toponimia (3)


2ªAVALIACIÓN

Contidos non lingüísticos:


TOPONIMIA (2)


Capela de San Xiao. Fontefría. Amoeiro

LISTAXE TOPONIMIA2010-11

FONTEFRIA-POIO

Hórreo do mosteiro de Poio1ª. AVAL.

CONTIDOS NON LINGÜÍSTICOS:


TOPONIMIA: PARA NON PERDERSE.